Nå kan du leie din egen bolig på Yventunet,
før du kjøper den

LEIE FØR EIE

- for deg som vil inn på boligmarkedet,
men mangler egenkapital

Når du er med i Leie før Eie-konseptet, leier du boligen inntil 5 år
med opsjon på kjøp av boligen. Prisøkningen på boligen
(inntil 15 %) vil fungere som egenkapital.
Modellen skal være forutsigbar og fordelaktig for leietaker/kjøper
og vi tilbyr konkurransedyktige leiepriser.

FORMÅL
​Gi HABOs medlemmer mulighet til å eie bolig som et alternativ til å leie.
Hjelpe folk som mangler egenkapital inn på boligmarkedet.

KRITERIER
• Må ha en personlig økonomi som er tilfredsstillende, dvs. være i stand til å betale faktiske bokostnader.
• Mangler tilstrekkelig egenkapital for å kjøpe bolig i dag, må være (eller bli) HABO-medlem.
• Behøver ikke være førstegangskjøper.

HABO TILBYR
• Fordelaktig «fastpris» med innslagspunkt år 0.
• Verdiøkning tilfaller leietaker (inntil egenkapitalkravet p.t. 15 %). 
• Forutsigbarhet (leiepris, kjøpspris, finansieringsbehov)
• Ivaretakelse av leieobjektet for egen del – selvstendighet
• Ingen risiko (kan takke nei til kjøpsopsjonen, frivillighet)
• Oppsparte midler gir økonomisk buffer

HABOS MODELL:

LEIEKONTRAKT + KJØPSOPSJON LEIEKONTRAKT

 Reguleres etter husleielovens regler som tidsbestemt kontrakt på inntil 5 år med 3 måneder gjensidig oppsigelse.Husleien er markedsleie og med 3 måneders depositum.

KJØPSOPSJON: Tiltres og kan benyttes fra inngått leiekontrakt og frem til leieperiodens avslutning etter 5 år. Kjøpsopsjonen angir prisen på boligen ved oppstart av leieforholdet. Er frivillig og gir en rett, men ingen plikt for leietaker om å benytte opsjonen.

FINANSIERING: Finansieringsavtale for opsjonshaver etableres med valgt bankforbindelse.Forutsigbarhet med definert leiepris, kjøpspris og finansieringsløsninger som er fordelaktige for leietaker/kjøper.

BLI HABO-MEDLEM

For å søke om Leie før Eie, må du være medlem av HABO.

SØKNADSKJEMA "LEIE FØR EIE"

HAR DU SPØRSMÅL OM LEIE FØR EIE?

SEND OSS GJERNE E-POST: leieforeie@habo.no

HALDEN BOLIGBYGGELAG
Niels Stubsgate 6, 1776 Halden, www.habo.no

Vil du lese mer om Leie før Eie?

Alle bilder, perspektiver, illustrasjoner og planskisser er illustrasjoner og kun ment å gi et inntrykk av ferdig bebyggelse.
Prosjektet er ikke detaljprosjektert og den videre prosjektering kan medføre endringer.